Cum puteți cumpăra titluri de stat?

Potrivit unui comunicat remis astăzi presei, Ministerul Finanțelor Publice a respins ofertele dealerilor primari la ultimele 6 licitații de titluri de stat organizate în luna octombrie, într-un context caracterizat de creșterea temporară a ratelor dobânzilor din piața monetară.

Acest fapt a influențat si nivelul randamentelor titlurilor de stat. MFP a acoperit în mare parte nevoile de finanțare prevăzute pentru anul 2017, implementând prudent planul de finanțare aferent anului 2017, printr-o distribuire uniformă a împrumuturilor de-a lungul anului, în vederea evitării acumulării unui necesar de finanțare foarte mare pe perioade scurte de timp.

Nivelul disponibilităților în lei și în valută la dispoziția trezoreriei statului, aflate în soldul contului curent general al trezoreriei, acoperă actualmente peste 6 luni de necesar brut de finanțare.

În acest context, amintim că MFP are încă din vară în plan un program prin care să se împrumute direct de la populaţie, în cadrul noii sale strategii de administrare a datoriei publice. Într-un comunicat transmis presei în vară, Ministerul dezvăluise valoarea la zi a buffer-ului constituit la Trezorerie:

În prezent, rezerva în valută este de circa € 6,3 miliarde şi este pusă la dispoziţia Trezoreriei Statului în scop prudenţial, pentru a limita riscul de refinanţare.

Până acum au fost disponibile pentru persoanele fizice emisiunile de titluri de stat din Programul FIDELIS, pentru a căror achiziție persoanele fizice trebuiau să-și deschidă conturi la băncile comerciale agreate (BCR, BRD, BT și Reiffeisen). Pentru trimestrul III 2017 (începând cu luna octombrie), Ministerul finanțelor a anunțat că:

Pentru creşterea accesibilităţii persoanelor fizice la cumpărarea titlurilor de stat, se va introduce Programul Tezaur, prin intermediul căruia populaţia va putea subscrie certificate de trezorerie la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, şi se va continua Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat pentru populaţie prin intermediul pieţei bursiere.

Există mai multe instrumente de economisire emise de stat, cum sunt obligațiunile de stat sau certificatele de trezorerie. Titlurile de stat de până acum (din programul Fidelis) au fost de tip discount, de cel puțin un an, plătind la scadență valoarea nominală. Un avantaj al acestor instrumente este că dobânzile obținute la acestea sunt venituri scutite de impozit. O noutate a Programului Tezaur este că achiziția titlurilor se va putea face direct de către populație, fără a mai folosi băncile ca intermediar.

Spre deosebire de programul Fidelis, emisiunile de titluri de stat prin Trezorerie vor fi emise cu o frecvență trimestrială, în baza unor prospecte de emisiune, punându-se astfel la dispoziția persoanelor fizice un instrument de economisire de-a lungul unui întreg an. Așadar, orice persoană fizică va avea posibilitatea subscrierii frecvente a emisiunilor de titluri de stat pe o paletă mai largă de scadențe.

Mai mult, în scopul asigurării facilității accesului cât mai larg la aceste emisiuni, valoarea unui titlu de stat va fi de 1 leu, spre deosebire de valoarea de 100 de lei aferentă ultimelor titluri de stat emise prin programul Fidelis.

Persoanele interesate își vor deschide conturi la unitățile operative ale Trezoreriei statului din localitățile de domiciliu. Suma estimată a fi atrasă astfel în trimestrul III 2017 se ridică la un volum de 12 – 14 miliarde lei, conform buletinului indicativ de aici. Anunțul de azi precizează în final că:

În vederea asigurării necesarului de finanțare rămas pentru anul 2017, MFP va avea în vedere, în continuare, o politică de finanțare care să limiteze eventualele efecte negative asupra condițiilor de finanțare care s-ar putea materializa în creșterea randamentelor titlurilor de stat.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.