Dispare Sibiu Stock Exchange

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIBEX (Sibiu Stock Exchange) a hotărât luni 9 ianuarie, cu unanimitate de voturi, fuziunea prin absorbție cu BVB (Bursa de Valori București), arată ultimul raport al bursei din Sibiu, remis presei. Această fuziune a fost repusă pe rol după ce acum 7 ani, acționarii Bursei de Valori București respinseseră, la o limită de doar două voturi, fuziunea cu Bursa Monetar-Financiara și de Mărfuri din Sibiu, pe motiv că nu au căzut de acord asupra raportului de schimb între titlurile celor doua piețe, principalul motiv fiind însă atitudinea presedintelui fostei BMFMS, Teodor Ancuța.

Comunicatul de luni precizează că:

Se aprobă de principiu fuziunea cu Bursa de Valori București (BVB) și mandatarea Consiliului de Administrație cu luarea tuturor măsurilor și efectuarea tuturor operațiunilor de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic considerate necesare sau adecvate pentru a implementa decizia de aprobare de principiu și continuarea demersurilor cu privire la proiectul fuziunii prin absorbție cu BVB, în calitate de societate absorbantă.

Deciziile au fost luate de acționarii majoritari ce dețin în total peste 13,4 milioane de acțiuni, în valoare de 13,4 milioane lei, reprezentând 40,3% din capitalul social și din drepturile de vot.

De asemenea, s-a mai aprobat transferul acțiunilor emise de SIBEX pe piața reglementată la vedere administrată de BVB. Un scurt istoric al bursei sibiene, dacă tot a devenit istorie:

1994 – înființarea Bursei de Mărfuri Sibiu, inițiativă privată a unui grup de 11 oameni de afaceri;

1997 – Bursa de Mărfuri Sibiu devine BMFMS – Bursa Monetar Financiară și de Mărfuri Sibiu; se lansează primele contracte futures.

2003 – CNVM autorizează BMFMS în calitate de societate de bursă;

2004 – CNVM autorizează piața de instrumente derivate a BMFMS; primele Societăți de Servicii de Investiții Financiare devin participante pe piața BMFMS;

2007 – Bursa de Valori Varșovia intră în acționariatul BMFMS;

2009 – CME si Dow Jones Indexes acordă BMFMS licența pentru tranzacționarea contractelor futures pe indicele DJIA.

2009 – Noua denumire a companiei devine SIBEX – Sibiu Stock Exchange; se lansează la tranzacționare instrumente derivate pe acțiunile Fondului Proprietatea; se lansează contractul futures și opțiunile pe cursul de schimb euro/dolar, denominate în lei.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.